Google+
0933.762.838
Tìm kiếm

Lục giác chìm

Lục giác chìm không đầu cấp bền 10.9

Lục giác chìm không đầu cấp bền 10.9

MS: 21
Đường kính: M3-M16, M1/4-M5/16
Chiều dài: 3-80mm, 1-1/2-5/8 inch
Lục giác chìm đầu dù cấp bền 10.9

Lục giác chìm đầu dù cấp bền 10.9

MS: 20
Đường kính: M3-M12
Chiều dài: 6mm-50mm
Lục giác chìm đầu bằng cấp bền 10.9

Lục giác chìm đầu bằng cấp bền 10.9

MS: 19
Đường kính: M3-M20
Chiều dài: 6-100mm
Lục giác chìm cấp bền 12.9

Lục giác chìm cấp bền 12.9

MS: 18
Đường kính: M2-M30
Chiều dài: 4-200mm